Karadayının ses kaydı askerde!

  • Ana Sayfa
  • Karadayının ses kaydı askerde!
Karadayının ses kaydı askerde!
Karadayı'nın olduğu iddia edilen ses kaydını inceleyen Savcılık kararını verdi. "Bizim işimiz değil" diyen Savcılık topu askere attı. Abone olİnternette yer alan ve Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin Savcılık incelemesini tamamladı.

"Görevsizlik" kararı veren savcılık dosyayı askeri mahkemeye gönderdi.

Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, MAZLUMDER ve Özgür Eğitim-Sen'in suç duyurusu
üzerine, Karadayı hakkında başlattığı soruşturmayı tamamla anti seo yaptırmak istiyorum dı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şemsettin Özcan, "görevsizlik" kararı vererek, dosyanın Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına gönderilmesini
kararlaştırdı.

Kararda, eski Genelkurmay Başkanı Karadayı hakkında, TCK'nın 309. maddesinde yer alan "Anayasa'yı ihlal", 311. maddesinde yer verilen "yasama
organına karşı suç" ve 312. maddesinde düzenlenen "Hükümete karşı suç" başlıklarıyla hüküm altına alınan suçlardan cezalandırılmasının talep edildiği
hatırlatıldı.

Bu maddelerle belirtilen suçların oluşması için "cebir ve şiddet" kullanılarak anayasal düzenin değiştirilmesine, cebir ve şiddet kullanarak
TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi gerektiği kaydedilen kararda, "Bu tür suçlarda cebir ve tehdit, suçun unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle şüphelinin konuşmalarında cebir ve tehdit unsurları bulunmamaktadır" denildi.

"Karadayı'nın eylemlerinin, 1632 Sayılı Askeri Ceza Yasası'nın 94, 95. ve 100. maddelerinde yazılı suçları oluşturabileceğine" işaret edilen kararda,
"İsmail Hakkı Karadayı'nın, 30 Ağustos 1994 ile 30 Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı yaptığı, şikayete konu konuşmaların içerik
itibari ile Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı dönemi kapsadığı" ifade edildi.

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 9. ve 17. maddelerinin de göz önüne alınarak, "görevsizlik" kararı verildiği ve
evrakın görevli Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına gönderilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildiKategori : GÜNCEL